ATBA tarixi

ATBA 5 Oktyabr 2020-ci ildə rəsmi qeydiyyata alınmışdır.